Brandisolering

Ett alternativ till brandskyddsmålning är isolering med material som t.ex. stenull, gipselement, brandgipsskivor m.m.