Välkommen till Svensk Brandtätning

25 år i branschen

Våra tjänster

Vi utför högkvalitativt montage av passivt brandskydd. Här är ett urval av våra tjänster:

  • Brandtätning, brandisolering, brandskyddsmålning av stål
  • Brandskyddsimpregnering av trä och textiler m.m.
  • Vi utför ljudtätningar och gångbara schaktgjutningar
  • Gjutningarna kan även utföras med fall och skvallerrör
  • Fogning och tätning i byggnader

I befintliga fastigheter utför vi inventering och åtgärdar brister i brandskyddet enligt SBA, systematiskt brandskyddsarbete. Välkommen att kontakta oss på AB Svensk BrandTätning för en utförd entreprenad av högsta kvalité. Vår kunskap underlättar ert arbete!

25 års erfarenhet av arbete med passivt brandskydd

Vi på AB Svensk BrandTätning har 25 års erfarenhet av arbete med passivt brandskydd. Vårt arbetssätt präglas av hög kompetens och professionalism.

Hänsyn till hyresgästen vid arbeten i driftsatta fastigheter är något vi har stor erfarenhet av. Ett tänk som vi även tar med oss till den vanliga byggarbetsplatsen.

Vår målsättning är att ständigt överträffa våra kunders förväntningar. Som er naturliga samarbetspartner erbjuder vi på AB Svensk BrandTätning en smidig arbetsprocess med ett högkvalitativt resultat.